نقاشی های لوسین فروید زمانی که کودک بود

به نقل از گاردین نمایشگاهی از نقاشی های دوران کودکی و نوجوانی لوسیون فروید در گالری موزه ملی پرتره در لندن برگزار خواهد شد. جالب است که بعد از سالها…