حراج یک تابلو از هیتلر

شاید اگر در زمان جوانی هیتلر استادان هنر کمی بیش‌تر به او توجه و علاقه نشان داده بودند، دیگر بیننده‌ی جنگ جهانی دوم نبودیم؛ بماند که اگر جنگ جهانی دوم…