نمایش آثار هانری لوترک در موزه هنر فنیمور، نیویورک

زندگی نامه تولوز-لوترک در این مقاله با به نمایش درآمدن آثار هانری دو تولوز لوترک، هنرمند نقاش و طراح فرانسوی در موزه هنر فنیمور نیویورک، برآن شدیم تا به اجمال…