نهمین نمایشگاه سالانه مجسمه کوچک

مجسمه های بزرگ یا عظیم از زمان باستان جذابیت مستمری داشته اند، و همینطور هم مجسمه های کوچک که اغلب جزو وسایل شخصی و یا پیکره های کوچک قدیسین و…