به مناسبت پایان نمایشگاه آثار فرهاد فروتنیان در نگارخانه آریا+

به مناسبت پایان نمایشگاه آثار فرهاد فروتنیان در نگارخانه آریا