نمایشگاهی در بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت مانی لقمانی

افتتاح نمایشگاه آشفته رقص نقاشی های محمد (مانی) لقمانی بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت هنرمند نگارخانه آما پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا همین چند سال پیش معنی «هنر» و «هنرمند» اینقدر…