آثار شایان شعبان در نگارخانه سرو

نمایشگاه آثار حجمی هنرمند جوان شایان شعبان ۱۵ تیر ماه  با عنوان “مدرنیستم مرگ” در نگارخانه سرو به گشایش می‌یابد. شایان شعبان (متولد ۱۳۷۶) پژوهشگر هنر و دانشجوی کارشناسی رشته…