نقاشی های سحر افتخارزاده در گالری صا

نگارخانه صا از دوم تا یازدهم بهمن میزبان آثار نقاشی سحر افتخارزاده با عنوان “در حال کامل استمراری” است. افتخارزاده (متولد 1362 تهران) با مدرک کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه…