کشف مجسمه غول پیکر ۳۰۰۰ ساله از رامسس دوم فرعون مصر

مجسمه رامسس دوم در محله زاغه نشین قاهره باستانشناسان مصر و آلمان مجسمه عظیمی به طول ۸ متر را که در آبهای زیرزمینی غرق بود، یافتند. محققان می گویند این…