بازگشایی موزه هنر اسلامی قاهره

موزه هنر اسلامی قاهره سه سال پس از تعطیل شدن به علت آسیب دیدن در پی انفجار بر اثر یک بمب جاسازی شده در یک خودرو در نزدیکی آن، آدینه۲۰…

نخستین نمایشگاه هنر قرآن در آمریکا

گالری «سکلر و فریر» اولین نمایشگاه در نوع خود در آمریکا با تمرکز بر هنر خطاطی و نقاشی کتاب های قرآن خطی را سازماندهی کرده است. آخرین باری که نمایشگاهی…