نمایشگاه بزرگ هنر ساسانی در گالری فریر و سکلر آمریکا

گالری فریر و سکلر (Freer & Sackler Gallery) علیرغم شهرتش در پایتخت آمریکا در بیرون از مرزهای این کشور کمتر شناخته شده است. این موزه و مرکز هنری-پژوهشی، از معدود…