فراخوان دومین نمایشگاه نقاشیِ سومین دوره ورسوس

فراخوان دومین نمایشگاه نقاشیِ سومین دوره ورسوس سومین دوره ورسوس ویژه نقاشان جوان برگزار می‌شود سومین نمایشگاه هنری ورسوس (نمایشگاه نقاشی سن‌ایچ برای نسل جوان) با هدف حمایت از جوانان…