رویداد هنری “ونیز معاصر- معماران هویت”

سه هفته در ونیز معاصر ArtExpo بین المللی، گروه It’s Liquid، خانه هنر ونیز و کازاناردی گشایش رویداد “ونیز معاصر- معماران هویت” را اعلام کردند که شامل بخش های عکاسی، ویدئو…