آغاز تازه ترین نوبت مرمت تخت جمشید

مرمت بخش‌های آسیب دیده‌ی پارسه یا تخت جمشید آغاز شده است. در این فصل از مرمت، گروهی متشکل از مرمت‌گران ایتالیایی با همراهی گروه ایرانی در طی شش هفته به…