برگزیدگان کمپین هنری پارس آنلاین در گالری آس

آدینه بیست و پنجم دی ماه گالری آس تهران میزبان نمایشگاهی از آثار برگزیده‌ی رقابت اینترنتی شرکت پارس آنلاین بود. در این کمپین از میان بیش از 800 هنرمند و…