معادله کامل معادله زیبا؛ کیهان نگاری های مریم فرشاد

مریم فرشاد در آذر ماه ۱۳۹۸ نمایشگاهی از آثار خود را با عنوان «طیف های پیوسته» در محل پروژه های آران بر روی دیوار برد. روزی که از نمایشگاه او…

نهمین نمایشگاه سالانه مجسمه کوچک

مجسمه های بزرگ یا عظیم از زمان باستان جذابیت مستمری داشته اند، و همینطور هم مجسمه های کوچک که اغلب جزو وسایل شخصی و یا پیکره های کوچک قدیسین و…