پرویز تناولی چرا هم‌چنان ممنوع الخروج است؟

تندیسگر و نقاش مشهور ایرانی، پرویز تناولیبه دلیل شکایت یک گالری دار پیشین تهرانی هم‌چنان ممنوع الخروج است و به تازگی در دادگاه محکوم شده است. نشریه بین‌الملی «آرت نیوز»…

سری به سقاخانه استاد پرویز تناولی

در دوران معاصر هنرمندان ایران به دو گروه متفاوت تقسیم می شوند ، دسته اول هنرمندانی که پیرو مکتب سقاخانه بودند.، و دسته دوم هنرمندانی که پیرو این مکتب نبودند.سقاخانه…

پاپ آرت از نوع پرویز تناولی

اول از همه داشتم با خودم فکر میکردم که پاپ آرت در ایران شناخته شده تر است یا پرویز تناولی، حداقل من به یاد ندارم که هنرمندی پیشکسوت و با…

سندروم ه دو چشم

شاید به خاطر دوپهلو بودنش باشد یا شاید هم به دلیل چشم‌هایش. الفبای فارسی و عربی را به جرات می‌توان یکی از زیباترین حروف ابداع شده در تاریخ دانست. اما…