چرا باید از گالری اثر هنری بخریم؟

در گذشته جمع‌آوری مجموعه‌ای از آثار هنری صرفا در انحصار ثروتمندان بود اما این روزها به لطف گسترش ارتباطات، دستیابی به هنرمندان بسیار آسان‌تر شده و به دلیل فراوانی گالری…

چالش #خریداثرهنری

گل بهتر است یا ثروت؟ اگر شما هم گالری گرد، هنرمند یا گالری دار باشید می‌دانید که در روزهای گشایش نمایشگاه معمولا فضای گالری پر می‌شود از دسته گل و…