رسوایی آثار تقلبی در نمایشگاه آثار آمادئو مودیلیانی

مجموعه‌ی درخشانی از آثار نقاش برجسته ایتالیایی آمادئو مودیلیانی که به تازگی نمایش داده شد، تقلبی از آب درآمد. به گفته پلیس ایتالیا قرار است سه نفر از جمله مسئول نمایشگاه…