یاداشتی بر اجرای سارا بهراد در گالری آریا

گالری آریا دهم خرداد ماه میزبان اجرای بداهه پردازی حرکت خانم سارا بهراد با عنوان جوهر نور بود. آن‌چه می‌خوانید از مجموعه هنرگردی منتقد نوشته‌ی فاروق مظلومی ستون نویس است: ما قبل از…