آثار اردشیر مجرد تاکستانی در گالری پردیس باغ موزه هنر ایرانی

نمایشگاه مروری بر آثار اردشیر مجرد تاکستانی در گالری پردیس باغ موزه هنر ایرانی   روز آدینه هشتم تیر ماه آیین گشایش نمایشگاه آثار نگارگری با عنوان “مروری بر آثار…