برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹

شنبه بعد از گالری گردی / شماره سه+

شنبه بعد از گالری گردی / شماره سه

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۴ مهر ماه ۱۳۹۹

شنبه بعد از گالری گردی / شماره دو+

شنبه بعد از گالری گردی / شماره دو

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

شنبه بعد از گالری گردی / شماره یک+

شنبه بعد از گالری گردی / شماره یک

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۱ اَمُرداد ۱۳۹۹

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اَمُرداد ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ اَمُرداد ۱۳۹۹

مناظر مکدر؛ نگاهی به نمایشگاه رش+

مناظر مکدر؛ نگاهی به نمایشگاه رش

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹

الصاق به خاطرات؛ نگاهی به نمایشگاه دیگران+

الصاق به خاطرات؛ نگاهی به نمایشگاه دیگران

لمس ذهن زیبا؛ نگاهی به نمایشگاه در‌جریان+

لمس ذهن زیبا؛ نگاهی به نمایشگاه در‌جریان

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹+

برنامه گالری گردی | آدینه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

تعطیلی برنامه‌های هنری و سینمایی کشور تمدید شد+

تعطیلی برنامه‌های هنری و سینمایی کشور تمدید شد

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸+

برنامه گالری گردی | آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۸

کلیه حقوق متعلق به مجموعه هنرگردی می‌باشد. طراحی و پشتیبانی وب سایت از شاریوت

با ما در تماس باشید

برای ارتباط با هنرگردی از این بخش استفاده نمایید

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account