گفتگو با امیرحسین جباری مدیر گالری ایده پارسی

در هفته‌ای که گذشت گفتگویی داشتیم با آقای امیرحسین جباری مدیر گالری ایده پارسی و با ایشان پیرامون مسائل، مشکلات و لزوم تشکیل یک انجمن صنفی ویژه نگارخانه‌ها صحبت کردیم…