گفت و گو با پیام صفایی

به تازگی در یکی از کافی‌شاپ‌های باغ فردوس با پیام صفایی گفت‌وگویی در مورد آثار و برنامه‌هایش داشتیم. در زیر خلاصه‌ای از آن‌چه گفته شد آمده است: عکاسی را از کی و…