آی.ام.پی معمار پرآوازه درگذشت

معمار سرشناس آمریکایی-چینی آی.ام.پی و آفریننده‌ی هرم شیشه‌ای مشهور موزه لوور در ۱۰۲ سالگی درگذشت. آی.ام.پی آفریننده‌ی بناهای نمادینی در سراسر جهان بود که شاید در راس آن‌ها هرم شیشه‌ای…