نمایشگاه آثار نقاشی آرمانی سوررئالیست مهدی قدیانلو در لندن

نمایشگاه انفرادی “فضاهای امید” توسط گالری هاوارد گریفین برپا شد و شروع آن از تاریخ دوم مارس ۲۰۱۷ بود. حجم های یکپارچه در مقابل پس زمینه‌ای با رنگ های در…

قدیانلو، مردی که دیوارنگار جدید خیابان گرینوی را خلق خواهد کرد

دیوارنگاری قدیانلو در بوستون آمریکا با تغییر رنگ برک درختان، دیوارنگار خیابان رز کندی گرینوی، بوستون نیز تغییر خواهد کرد. روز جمعه، هنرمند ایرانی مهدی قدیانلو کار خود را روی…