گفت‌وگو با میلاد هوشمندزاده در مورد (تپ)

گالری طراحان آزاد که یکی از فعال‌ترین نگارخانه‌های تهران به شمار می‌رود، این گالری آدینه 18 امرداد میزبان آثار میلاد هوشمندزاده با عنوان تپ (TEP)  بود.     در زیر مختصری…