هنرمند پرآوازه منیر شاهرودی فرمانفرمائیان درگذشت

هنرمند برجسته منیر شاهرودی فرمانفرمائیان شب گذشته در سن ۹۷ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. این هنرمندِ پرآوازه، نخستین ایرانی بود که نمایشگاه انفرادی آثارش در موزه گوگنهایم نیویورک به…