بازگشایی موزه ملی دمشق در سوریه

پس از شش سال انتظار به دلیل جنگ، اکنون بخشی از موزه ملی دمشق به روی عموم باز شده است. موزه ملی دمشق که یکی از ارزشمندترین آثار باستانی جهان را…