پروژه ی پنسیو در هند

پنسیو (Pensieve) نام چیدمانی است که امسال در هند (دهلی نو) توسط استودیو طراحی MOFA اجرا شد. واژه‌ی پنسیو از سری کتاب‌های هری پاتر نوشته‌ی  “جی.کی.رولینگ” گرفته شده و نام حوضچه ای…