رقصندگان شیشه ای در سالن لینکلن

باله شهر نیویورک سومین اینستالیشن خود را ارائه کرده است. این اینستالیشن اثری از هنرمند ساکن بروکلین، داستین یلین است. یلین بخش تفریحی مرکز لینکلن را با مجسمه‌های شفاف شیشه‌ای پر کرده…