موزه جواهرات درسدن آلمان غارت شد

دزدی به سبک هالیوود یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های جواهرات اروپا در آلمان مورد هجوم دزدان حرفه‌ای قرار گرفت و غارت شد. این دزدی بزرگ که واقعا مانند فیلم‌های هالیوودی انجام…