اسکار امسال هم احتمالا به تعویق می‌افتد+

اسکار امسال هم احتمالا به تعویق می‌افتد