دیوارهای شهر به عنوان موزه های جدید

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نگران فراموش شدن آثار کلاسیک هستند، خبر خوبی برایتان داریم! مدتی است که جنبشی برای یادآوری شاهکارهای کلاسیک به راه افتاده…