باز زنده سازی ایستگاه متروک با نور

پابلو ولبوئنا هنرمند و معمار اسپانیایی ساکن فرانسه، در آخرین پروژه اش به باز زنده سازی ایستگاه قطار Gare d’Austerlitz  پرداخته است. او با حفظ ساختار ستون های مجسمه وار، چیدمانی…