گفت و گو با سارا دهقان در مورد نمایشگاه حیات بیمارگون

نمایشگاه آثار سارا دهقان با عنوان “حیات بیمارگون” به تازگی در گالری زیر زمین دستان به اتمام رسیده و در زیر چکیده‌ی گفت و گو با این هنرمندِ خوش ذوق…