شیرهای پائولا دوتا

بسیاری از ما وقتی که با تلفن صحبت می‌کنیم یا در هنگام بی‌حوصلگی، با هر مداد یا خودکاری که دم دستمان باشد، شروع به طراحی می‌کنیم. گستره‌ی این طرح‌ها هم…