آلخاندرو آراونا برنده جایزه پریتزکر ۲۰۱۶+

آلخاندرو آراونا برنده جایزه پریتزکر ۲۰۱۶