آنتی لوگو ها علیه قطر

تصمیم مشکوک فیفا برای دادن میزبانی جام جهانی سال 2022 به قطر، هر روز ابعاد تازه تری به خود گرفته و باعث جنجال‌های بسیار می‌شود. گستره‌ی این اعتراضات تا نهادهای حمایت از…