پیدا شدن اثری از رامبرانت پس از سیصد سال

یک خودنگاره از رامبرانت که با نقاشی یک هنرمند دیگر روی آن به مدت سیصد سال از دیده‌ها پنهان بود، دیروز برای نخستین بار به نمایش عمومی درآمد. این اثر…

رونمایی از یک اثر تازه رامبراند نقاش مشهور هلندی

 یک دلال هنری چندی پیش خبر از کشف اثر تازه‌ای از رامبراند داد و اکنون کارشناسان هم آن را تائید می‌کنند. تابلوی تازه ای از «رامبراند» نقاش مشهور هلندی در…