رینگو استار یکی از اعضای بیتلز شوالیه شد

گویا صدرنشینی اخبار مربوط به بیتلز تمامی ندارد؛ به تازگی هم «ریچارد استارکی» با نام مستعار رینگو استار در مراسمی در کاخ باکینگهام لندن مقام شوالیه را دریافت کرد. شاهزاده ویلیام، دوک…