مارتین راث و چیدمان سبز او بر فرش رنگین ایرانی

مارتین راث “martin roth”  با کاشت پوشش گیاهی سبز بر سطح فرش رنگارنگ ایرانی، یک فضای سبز داخلی درون ساختمان مرکز فرهنگی کره در بریتانیا ایجاد کرده است. او با…