ریشی کاپور ستاره فیلم‌های سینمای بالیوود درگذشت+

ریشی کاپور ستاره فیلم‌های سینمای بالیوود درگذشت