دو ماه عکاسی در آخرین اردوگاه مهاجران غیرقانونی بلگراد

در آوریل و می سال جاری میلادی هنرمند بیست و پنج ساله‌ رابرت آلترموسر دو ماه را در آخرین اردوگاه غیر دولتی کنترل مهاجران غیرقانونی اروپا در بلگراد گذرانده و به…