شارون دیویس و معماری برای زنان

معماری تک جنسیتی بحث جنسیت در معماری، نه تنها موضوع تازه‌ای نیست، بلکه بسیار هم چالش برانگیز است. شاید مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه می‌توان پرسید این است که…