مروری بر آثار سلمان خوشرو

اگر از شیفتگان طراحی فیگوراتیو باشید، قطعا آثار سلمان خوشرو (متولد ۱۳۶۲) می‌تواند یکی از وسوسه‌انگیزترین‌ها برایتان باشد؛ چرا که نه تنها در تکنیک، بلکه در ابتکار هم آثار خوشرو…