مصاحبه با صمد قربانزاده‎

کی و کجا بود را دقیق نمیدانم.. اما  به وضوح يادم هست وقتي كارهاي صمد قربانزاده رو در فضاي  مجازي براي اولين بار ديدم.. كاملا متعجب  شدم و براي چند…