عربستان سعودی بالاخره بافرهنگ می‌شود!

پادشاه عربستان سعودی برای نخستین بار وزارتخانه‌ای مستقل برای امور فرهنگی تعیین کرده است. به گزارش هنرگردی به نقل از بی‌بی‌سی، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، شاهزاده بدر بن عبد…