عکاسی معماری معاصر توسط سباستین وایس

سباستین وایس عکاس و نویسنده AD -Architectural Digest – آلمان است. علاقه وی در زمینه عکاسی زیبایی های معماری شهری،سازه و فرم است. مجموعه structure او تصاویر زیبایی از معماری…