نقاشی های شیرین علیزاده در گالری شکوه

گالری شکوه آدینه سی ام بهمن ماه میزبان آثار نقاشی شیرین علیزاده به عنوان “شورانگیز” است. این نمایشگاه تا پنجم اسفند ماه ادامه داشته و بازدیدکنندگان می توانند از ساعت شانزده…